3.7 Dagbók verktaka

Þessi liður inniheldur:
Dagbók verktaka, form til að nota við dagbókarfærslu og vista
Gögn, form til að vista dagbókina í PDF formi og til vistunar annarra gagna sem tilheyra liðnum


Þetta er eyðublað fyrir verktaka að nota til að halda dagbók yfir verkið í samræmi við gr. 13.2.3 í ÍST 30 og í samræmi við samning hans við verkkaupa. Í dagbókina skal skrá eigin fyrirspurnir og svör og ábendingar verkkaupa (eftirlitsmanns) og byggingastjóra, auk verkefna hvers dags, mannafla eftir starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir verkið.
Með því að nota BYGG-kerfið við færslu dagbókarinnar, má hafa hana eingöngu í því kerfi, svo fremi aðilar séu sammála um það og að hún sé undirrituð og vistuð þar síðan í PDF formi, eða í öðru sambærilegu formi.
Verktaki færir hana og vistar í BYGG-kerfinu, á meðan eigandi (eftirlitsmaður) og byggingastjóri skulu ætíð hafa aðgang að henni þar. Fletta má upp á dagbókarfærslu hvers dags og skoða og prenta út þegar hentar. Hafi eigandi (eftirlitsmaður) eða byggingastjóri athugasemdir við færslu dagbókarinnar, þá skulu þeir láta bóka þær á næsta verkfundi og skal verktaki taka fram í dagbókarfærslu sama dags að gerðar hafi verið slíkar athugasemdir.

Eyðublaðinu er gefið nafn t.d. dagsetning þess dags sem færslan á við og fyllt út í eyður þess. Einnig má afrita (copy) og líma inn (paste) gögn sem texta, eða myndir, t.d JPEG myndir.

Færslur geymast í dagsetningarröð og þær nýjustu efst.

Dagbókarkerfið safnar sjálfkrafa upplýsingum um skráða heildartíma sem notaðir hafa verið í verkinu frá fyrstu og fram að síðustu færslu og sýnir þá flokkaða eftir starfsheitum þeim sem fram koma í dagbókinni. Þessu er flett upp á með því að velja “Yfirlit”.

mynd31