Ástandskönnun

Hér getur þú sent inn umsókn um mat áviðhaldsþörf húsbyggingar. Fylltu út í reitina hér að neðan og við höfum samband.

Dags:

Frá stjórn húsfélagsins að:


Stjórn húsfélagsins gengst nú fyrir mati á ástandi sameignar hússins með það að markmiði að átta sig á viðhaldsþörf þess. Sérstaklega er haft í huga ástand útveggja, tréverks og steinsteypu svo og glugga og hurða, með tilliti til leka- eða rakaskemmda. Af þessu tilefni óskar undirritaður eftir að heyra frá Hannarr ehf vegna hugsanlegrar aðstoðar við þetta verkefnið. Sjá einnig aðrar ábendingar hér að neðan ef einhverjar eru.Húsið sem við á og aðrar ábendingar:

Fyrir hönd húsfélagsins:

Nafn:

Gata:
Staður:
Kennitala:
Sími:
Tölvupóstur: