Notkunarleiðbeiningar (BYGG-Appið)

Ástandsskoðun og viðhaldsáætlun – Notendalýsing

 

 • Eftir að búið er að ná í og setja upp appið í símann þá er farið inn í appið með því að velja appmerkið „BYGG-appið“ og þá kemur upp skjár sem sýnir þrjá möguleika til að gera ástandsskoðun og viðhaldsáætlun þ.e. ástandsskoðun utanhúss, ástandsskoðun innanhúss fyrir íbúðarhús og ástandsskoðun innanhúss fyrir atvinnuhúsnæði.
 • Þú velur þá gerð sem við á, gefur henni nafn og færð þá upp form fyrir skráningu á ástandi hússins, með tillögum að verkþáttum fyrir ástandsskoðunina og til gerðar kostnaðaráætlunar fyrir áætlað viðhald.
 • Þú skoðar hvaða tillögur kerfið gerir um verkþætti úr verðskrá, með því að smella á nafn viðhaldsþáttarins.
 • Þú ferð yfir viðhaldsþættina og færir inn magn við þá sem þurfa viðhalds við og athugasemdir eftir þörfum. Ef ekki er skráð magn við verkþætti þá verða þeir ekki hluti af kostnaðaráætluninni.
 • Ef verkþáttur á ekki við, t.d. annað efni, þá eyðir þú viðhaldsþættinum með því að velja skipunina „Á ekki við“ eða færir inn þá athugasemdi við hann.
 • Til að velja annan verkþátt eða bæta við nýjum er valin skipunin „Bæta við lið“ og birtist þá Byggingarverðskrá Hannarrs.
 • Byrjað er á að gefa viðhaldsþættinum heiti og síðan er flett upp í verðskránni til að finna rétta verkþáttinn og er það gert með því að velja:
  • Flokk (Dæmi: „Frágangur utanhúss“)
  • Kafla: (Dæmi: „Múrverk utanhúss“)
  • Undirkafla: (Dæmi: „Múrviðgerðir á lóðréttum flötum“)
  • Magntölulið: (Dæmi: „07.01.73.01 Múrviðgerðir á lóðréttum flötum, 1-5 cm“)
 • Næst er smellt á nafn nýja viðhaldsþáttarins og magn hans fært inn á sama hátt og lýst er hér á undan, færðar inn athugasemdir við viðhaldsþáttinn og teknar og vistaðar myndir af honum, sem síðan birtast í ástandsskýrslunni og í viðhaldsáætluninni.
 • Ef þörf er á verkpöllum við verkið þarf að bæta þeim við, en það er gert eins og lýst er hér á undan. Þá er að finna í Almenna flokknum í Byggingarverðskrá Hannarrs.
 • Með öllum verkþáttum úr BYGG-kerfinu sem koma fram í kostnaðaráætlun fylgir verklýsing og einnig almenn verklýsing fyrir hvern kafla áætlunarinnar. Þessar verklýsingar getur notandi unnið með og aðlagað að sínu verki.
 • Að þessu gerðu er ástandsskoðunin og kostnaðaráætlunin prentuð út og er val um að gera það á eftirfarandi hátt, val er um alla útprentunina eða einhverja:
  • Ástandsskoðunin er prentuð með athugasemdum og myndum
  • Heildarkostnaðaráætlunin er prentuð með viðbót vegna umsjónar- óvissu- og eftirlitsþátta .
  • Kostnaðaráætlun verktakahlutans er prentuð.
  • Verklýsingar verkþátta eru prentaðar út.
  • Útboðsform verksins er prentuð út (Magntöluskrá).
 • Þegar heildarkostnaðaráætlun er prentuð út þá er appið búið að áætla og bæta við kostnaðarliðum sem ekki eru skráðir. Þetta er verkumsjón, eftirlit og ófyrirséður kostnaður. Þegar verktakahlutinn er prentaður út þá er þessum viðbótarliðum sleppt, enda tilheyra þeir ekki væntanlegum samningi við verktaka.    

Að þessu gerðu er notandinn kominn með gögn sem segja honum hvað hann þurfi að gera til að viðhald hússins sé eins og hann telur að það eigi að vera og hvað það muni kosta. Allt er þetta gert með símanum einum, án þess að opna tölvuna.

Næsta skref er að finna traustan og góðan verktaka sem skilar góðu verki á réttum tíma. Það má gera með útboði eða með leit á annan hátt. Fyrir liggja þá magntölur og verklýsingar ásamt skýringum og myndum sem segja til um hvers konar verk þetta er og hvert umfang þess er.

Með því að bæta við Útboðs- og verkskilmálum þá er verkið tilbúið til útboðs.

Ef þú ákveður að nota Viðhaldskerfi Hannarrs þá færðu þessa viðbót þar.  Þú færð þá einnig allt annað sem viðhaldskerfið býður upp á svo sem langtímaviðhaldsáætlun hússins með viðhaldsáætlunum áratugum fram í tímann (allt að 80 árum), vistun viðhaldssögu, upplýsinga um viðhaldið til síðari nota, form til að halda utan um rekstur hússins, fundargerðir ofl.