Ástandskönnun

Hér getur þú sent inn umsókn um mat á viðhaldsþörf húsbyggingar. Fylltu út í reitina hér að neðan og við höfum samband.

Dags:

Frá stjórn húsfélagsins að
Stjórn húsfélagsins gengst nú fyrir mati á ástandi sameignar hússins að , með það að markmiði að átta sig á viðhaldsþörf hússins. Sérstaklega er haft í huga ástand útveggja, tréverks og steinsteypu svo og glugga og hurða, með tilliti til leka- eða rakaskemmda.Af þessu tilefni óskar undirritaður eftir að heyra frá Hannarr ehf vegna hugsanlegrar aðstoðar við þetta verkefnið. Sjá einnig aðrar ábendingar hér að neðan ef einhverjar eru.

Aðrar ábendingar:

Fyrir hönd húsfélagsins:
Nafn:
Gata:
Staður:
Kennitala:
Sími:
Tölvupóstur: